Kotona kokonainen elämä

Tervetuloa Kotona kokonainen elämä -hankkeen sivuille!Kaste-logo

Hanke on päättynyt 31.10.2015. Nettisivujen päivittäminen on lopetettu.
Hankkeen loppuraportti on luettavissa Innokylässä

Hankkeessa kehitettiin ikääntyvien ihmisten kotiin annettavia palveluja Etelä-Suomen alueella.

Tavoitteena oli luoda kestävän hyvinvoinnin mallia, jossa avataan ymmärrystä tulevaisuuden kotihoidosta, sen sisällöistä ja prosesseista. Näin pyrittiin mahdollistamaan kotona asuvien ikääntyneiden hyvä arki  heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Hanke sai sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusta ajalle 1.3.2013-31.10.2015.

Saattohoito osana hyvää elämää (Saattaen) -kehittämisosiolle myönnettiin valtionavustusta ajalle 1.1.2014-31.10.2015. Saattaen -kehittämisosio toteutettiin osana Kotona kokonainen elämä -hanketta.

Kehittämisohjelmaa hallinnoi Hyvinkään kaupunki

Katariina Välikangas                               Marjut Tikkanen
Hankejohtaja                                           Hankekoordinaattori

Löydät hankeen myös Innokylästä!


Päivitetty 1.12.2015