Uudistusmielellä syksyyn

Keltaisten lehtien leijaillessa tuulessa luonto on muutoksen kourissa varautumassa talveen. Pimenevä ilta houkuttaa sytyttämään kynttilän tuomaan hyvää oloa ja näyttämään tietä.

Kotona kokonainen elämä -kehittämiskokonaisuudessa haasteenamme on päivittää kuntien tuottamaa kotihoitoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Ikälain ja päivitettyjen laatusuositusten näyttämä tie johtoajatuksena olemme lähteneet työstämään palvelutarpeen arviointia ja arvioinnin yhtenäistämistä niin, että voisimme tukea itseohjautuvuutta, kuntoutumista ja varmistaa tarvelähtöisyyttä palvelujen saatavuudessa. Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen on keskeinen työmme kohde. Muistisairaiden palvelujen kehittäminen on tärkeä osa kotihoidon sisältöjä, ja työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistaminen tältä osin.

Tavoitteenamme on tuottaa sisältöjä tulevaisuuden kotihoidolle. Tällöin osana hyvinvoivaa ikääntymistä ja dialogista yhteistyötä kaikkien palveluntuottajien kanssa kasvava ikääntyneiden osuus väestössämme osallistuu ja vaikuttaa oman ikääntymisensä suunnitteluun, saa tarvitsemansa avun ja viettää mielekkään elämän ehtoon.

Näillä internetsivuilla on tietoa Kotona kokonainen elämä- kehittämiskokonaisuudesta. Sivuilta löytyy mm. alueellisten osakokonaisuuksien sivut, joille on kirjattu alueiden toimenpiteitä, tuloksia ja raportteja. Käykää myös kurkkaamassa aloitusseminaariemme sisältöjä kohdasta Materiaalia à Tilaisuudet!

Toivon, että pimenevässä illassa loistava kynttilän valo ohjaa meitä työssämme kohti tätä mielekästä tulevaisuutta. Mutta siihen tarvitaan meitä kaikkia!

Yhteistyöterveisin
Katariina Välikangas
Hankejohtaja