Saattohoito osana hyvää elämää -hankkeelle on myönnetty valtionavustusta

Hallinnoija: Hyvinkään kaupunki
Hankkeessa mukana: Eksote ja Kouvolan kaupunki sekä Kotona kokonainen elämä –hanke
Myönnetty avustussumma: 319 088 €
Hanke toteutetaan osana Kotona kokonainen elämä -hanketta.

Hankkeessa kehitetään yhtenäinen palliatiivisen /saattohoidon käytäntö, jossa painopisteenä on kotisaattohoidon vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, saattohoidettavan sekä hänen läheistensä sujuvalla ja osaavalla yhteistyöllä.

Tavoitteet

  1. Parannetaan saattohoitopotilaiden hoidon laatua ja valinnanvapautta selkeyttämällä hoitopolkua. Luodaan selkeä ja yhtenäinen toimintamalli palliatiivisen / saattohoitopotilaan laadukkaaseen hoitoon kotona.
  2. Palliatiivisen poliklinikan toiminnan kehittäminen, joka mahdollistaa yhtenäiset hoitotyön auttamismenetelmät ja käytänteet painopisteen siirtyessä laitossaattohoidosta kotisaattohoitoon
  3. Mahdollistetaan osaamista kehittämällä ja yhteistyötä vahvistamalla asiakaslähtöisemmän hoitotyön kehittäminen sekä lisätään asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa huomioiden vastuuhoitajaverkoston ja vertaistuen vahvistaminen.

Yhteyshenkilöt:

Eksote
Raija Hiltunen-Hahtola, tiimivastaava
puh. 040 4854208, etunimi.sukunimi@eksote.fi

Kouvola
Irma Suonoja, ylihoitaja,
puh. 020 615 5734, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Hyvinkää
Katariina Välikangas, hankejohtaja
Puh. 040 669 4389, etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Mainokset

Vuosi vaihtui – tervetuloa 2014!

Vuoden vaihtuessa sitä aina miettii mitä uutta uusi vuosi voi tuoda tullessaan. Vanhaa vuotta katselee jo vähän niin kuin historiaa ja uutta kohtaan on paljon odotuksia.

Olemme tällä hetkellä Suomessa haastavassa tilanteessa. Tulevaisuutta ei voi rakentaa samoilla ajatuksilla ja välineillä kuin miten aikaisemmin kehittämistyötä on tupattu toteuttaa. Meille on luotu hyvinvointia tavoilla, jotka tulevaisuudessa monesta eri syystä ovat jatkokehittämisen näkökulmista kestämättömiä. Meidän tulee kuitenkin pitää kiinni hyvinvointivaltion meille tarjoamista arvoista ja hyvinvoinnin viitekehyksestä.

Nyt on meidän hetki kirjoittaa haluttu tulevaisuuden tarina. Meidän täytyy rakentaa hyvinvointimme perusta uudelleen. Tämä edellyttää melkoisia muutoksia siinä, miten olemme tottuneet hyvinvointia, kotona asumista tukevia ja sinne tuotettavia palveluita ajattelemaan. Se edellyttää melkoista prosessien ja yhteistyötoimintamallien uudelleenmietintää asiakkaan kanssa ja asiakkaalle arvoa tuottaen.

Tähän hyvinvoinnin tuottamisen tapaan panostamme alueellista osaamista hyödyntäen ja kehittäen sekä oppia hakien Suomesta ja muualtakin maailmalta. Ja näitä oppeja olemme lähteneet yhdessä työstämään luodaksemme tulevaisuuden kotona asumista tukevia, tarvelähtöisiä palveluprosesseja. Niitä prosesseja, jotka tuottavat kestävää hyvinvointia meille kaikille.

Uutta vuotta näissä ajatuksissa miettien,
Katariina Välikangas
Hankejohtaja