Suunnitelmallinen verkostotyö tukemaan kotona asumista

Hyvinkäällä aloitetaan pilotti verkostomaisesti tuetun kotona asumisen toimintamallista. Pilotti sisältää ikääntyneen kotona asumista tukevien resurssien kartoituksen ja ydintoimijoiden haastattelut (vapaaehtoistoimijat, järjestöt ja yritykset) sekä suunnitelmallisen yhteistyön organisoiminen, ylläpitosuunnitelman ja yhteistyön mallintamisen.

Hanke on osa Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa Etelä-Suomessa 2013–2015. Hyvinkään hallinnoiman hankkeen nimi on ”Kotona kokonainen elämä”. Hankkeessa kehitetään ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja.

Seudun kolmannen sektorin toimijoiden ja hyvinvointiyritysten ja -yrittäjien osallistuja- ja toimintapotentiaalin kartoittamiseksi selvitetään, mitä alueen yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat tekevät ja millä toimintatavoilla. Verkoston toimintaideaa ja -mallia hahmotetaan kartoitusten perusteella ja järjestämällä työpajat kolmannen sektorin toimijoille sekä yrittäjien ja yritysten edustajille.

Työn toteuttaa Service Park Provider Oy (www.spp-finland.fi) DI, MQ Petri Sipilä sekä VTM, ekonomi Jack Nyman tiiviissä yhteistyössä Hyvinkään kaupungin koti- ja laitospalveluiden kanssa. Petri Sipilä ja Jack Nyman tulevat lähestymään Hyvinkään alueen toimijoita lähiaikoina.

Lisätietoja antaa: Katariina Välikangas, hankejohtaja, Kotona kokonainen elämä/ Kaste
040 669 4389 / katariina.valikangas@hyvinkaa.fi

Mainokset