Konsepti suunnitelmallisen kunta-yhdistys-yhteistyön kehittämiselle: Innostamon jatkokehitetty malli

Lappeenrannassa mietittiin 3.2.2014 ja 17.2.2014 eri toimijoiden yhteistyönä, miten voisimme yhdessä tukea kotona asuvia ikääntyneitä kaikkien toimijodien asiantuntemus huomioiden, tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena oli luoda suunnitelmallista yhteistyötä kotona asumisen tukemiseen.  Tältä pohjalta mietittiin uusia toimintatapoja vapaaehtoistyön, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Samalla yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus hakea uusille yhteistyökonsepteilleen RAY:n tukea (deadline 5/2014).

Mukana kehittämässä konseptia ja toteuttamassa sitä olivat Kaste/ohjelma, Kotona kokonainen elämä, Mielen avain sekä RAY, SOSTE, Eloisa ikä ja Eksoten alue.

Konsepti toteutettiin kahdessa osassa:

Osa I Verkostokoulutus 3.2.2014
Tavoitteena oli aiheeseen perehtyminen sekä mitä verkostomainen toiminta tarkoittaa ja miten luodaan systemaattista yhteistyötä. Aalto yliopiston Timo Järvensivun johdolla perehdyttiin verkostomaiseen toimintaan erityisesti kotona asumisen tukemisessa, palvelujen tuottamisessa sekä uusissa yhteistyön malleissa. Koulutukseen osallistui 64 henkilöä.

Osa II Innostamo 17.2.
Tavoitteena oli syventää yhteistyötä ja miettiä suunnitelmallista yhdessätekemistä ja sen hankkeistamista sekä mahdollistaa yhteistyön juurtuminen. Tilaisuuden aluksi toteutettiin dialogia, jonka tavoitteena oli kannustaa tekemään uudella tavalla. Learning Cafeessa mietittiin uusia malleja tuottaa turvallista ja mielekästä arkea ikäihmisille. Lopuksi pohdittiin hankkeistamista. Innostamoon osallistui 32 henkilöä.

Toimintamallina innostamo yhdistettynä verkostomaisen yhteistyön koulutukseen herätti alueella kiinnostusta ja keskustelujen kautta uusia ajatuksia ja ideoita jäi elämään.

Sekä verkostokoulutuksesta että Innostamosta kerättiin palautetta Webropol-kyselynä jälkeenpäin. Verkostokoulutuspalautteeseen vastasi 21 henkilöä ja Innostamon palautteeseen 13 henkilöä. Kummankin päivän osallistujat antoivat pääosin positiivista palautetta päivän järjestelyistä, ajankohdasta, aiheesta ja esityksistä. Verkostokoulutuwta pidettiin aavistuksen teoriapainotteisena, mutta myös mielenkiintoisena ja ajatuksia herättävänä. Innostamon Learning Cafe –menetelmä koettiin hyvänä ja mukavana työskentelymuotona joka tarjosi kaikille mahdollisuuden vaikuttaa.

Myös neljä monen toimijan yhteistyötä edellyttävää innovatiivista hankeaihiota käynnistyi suunnitteluun.

Aiheesta blogi

Mainokset