Uusi innostava työrupeama on taas lomien jälkeen alkanut

Työn edetessä ymmärrys yhteiskunnallisten haasteiden laaja-alaisuudesta lisääntyy, mutta yhdessä ja yhteistyössä pienet purot synnyttävät isoja virtoja muokkaamaan ja muuttamaan tulevaisuutta.

Olen tässä syksyn kynnyksellä innostunut käymään kuntosalilla. Ehkä uuden harrastuksen opettavin osuus on pitkäjänteisen kärsivällisyyden opettelu tulosten saavuttamiseksi. Siksi tässä kehittämisohjelmassa alueilla aikaansaadut tulokset saavatkin minut kunnioituksen valtaan. On aivan uskomatonta kuinka hienoa työtä alueellisissa osakokonaisuuksissa on tehty reilussa vuodessa!

Palvelutarpeen arviointia on viety isoja harppauksia eteenpäin. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa Eksoten hankealueella keskitetty palvelutarpeenarviointi on jo käytössä. Kouvolassa on panostettu RAIn täysimääräiseen hyödyntämiseen. Eri hankealueilla asiakas- ja omaistyytyväisyyskyselyjä on tehty noin 1400 henkilölle ja saadut vastaukset ohjaavat kehittämistyötä. Vastuuhoitajamallia on saatu käyttöön ja vastuutyöntekijämalli on kehittämisen alla.  Kotihoidon sisältöjen ja työprosessien kehittämistä on viety eteenpäin panostamalla toiminnanohjausjärjestelmään valmentautumiseen. Länsi- ja Keski-Uusimaa on toteuttanut nykytila-arvioinnit ja niiden pohjalta fokusoinut kehittämistarpeita. EKSOTE ja Etelä-Kymenlaakso ovat kehittäneet yhtenäistä palveluohjausosaamista ja Etelä-Kymenlaaksossa resurssitiimit ovat jo osa kotihoitoa. Myös muistisairaiden palveluita on viety eteenpäin.

Tässä hieman makusteltavaa, enemmän tietoa löytyy alueellisten osakokonaisuuksien omilta sivuilta. Iloista loppuikesää!

Katariina Välikangas
Hankejohtaja