Innovatiivista kehittämistä Innopajassa

Joulu lähenee ja välillä on jo luntakin ollut näkyvissä. Ilmojen viileneminen ei kuitenkaan ole aikaansaanut talviunta, vaan työteho hankkeessa on jatkunut entisellään. Erityisesti osallistuminen Innomarkkinoille 18.11.2014 on ollut yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista tänä syksynä.

Kotona kokonainen elämä –hanke osallistui Innomarkkinoille järjestämällä Innopajan aiheesta ”Kunta ikäihmisten osallisuutta tukemassa”. Kyseinen Innopaja oli jatkoa 7.5.2014 TerveSOS –messuilla järjestetylle Innopajalle aiheesta ”Palveluohjaus- ja osallisuus”. Innomarkkinoiden Innopajan tavoitteena oli syventää ymmärrystä siitä, miten kunnan prosesseissa osallisuus tulee laajemmin hahmottumaan tulevaisuudessa.

Innomarkkinoiden lähestyessä aiheen kiinnostavuus oli ilmeinen, osallistujamäärä läheni 140 henkilöä. Päätimme vaihtaa suunnittelemamme Learning Cafeen malliin Learning Restaurant. Koska tavoitteena oli myös Innopajaan tulevien osallistaminen, päätimme laittaa ihmiset äänestämään: halusimme saada Innopajaan ilmoittautuneiden näkökulman ikäihmisten osallisuuden toteutumisesta nyt ja tulevaisuudessa esille.

Avasimme osallisuutta kolmen teeman kautta. Ensin mietimme vastuuta, kenellä on suurin vastuu ikäihmisen hyvinvoinnin, hoivan ja hoidon tuottamisessa. Seuraavaksi mietimme yhteistyötä ja miten yhteistyö tulee rakentumaan ikäihmisen toimintakyvyn vaihdellessa. Lopuksi mietimme osallisuusprosessia ja miten ikäihminen voi olla osallisena oman hyvän ikääntymisen prosessissaan. Kunnan näkökulma osallisuuden tukemiseen muokkaantui teemojen kautta.

Äänestyksen tulokset olivat mielenkiintoisia. Osallisuuden näkökulmasta omaisten ja läheisten kasvava mukanaolo haastaa kehittämään rakenteita, joissa omaiset ja läheiset tullaan huomioimaan ja ottamaan mukaan vahvemmin hoivan ja hoidon tuottamiseen. Samoin matalan kynnyksen hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisyn tukea tuottavat, erityisesti terveystoimen vastuulla olevat palvelut tulevat lisääntymään. Omahoito tulee vahvistumaan.

Tulevaisuudessa edessä olevat laki- ja toimintamallimuutokset haastavat rakentamaan yhteistyörakenteita, joissa osallisuutta tukevia rakenteita toteutetaan sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöllä, mutta myös järjestö- ja yksityissektori huomioiden. Ikäihminen itse on aktiivisesti vastuullinen ja mukana oman hyvinvoinnin suunnittelusta saamansa saattohoidon toteutumiseen. Osallisuus ei tulevaisuudessa ole vain kunnan omaa osallisuusrakenteiden suunnittelua, vaan yhteistyöprosessissa muiden palveluntuottajien kanssa toteutettavaa asiakaslähtöisyyttä.

Joulunaikaa odotellessa
Katariina Välikangas
Hankejohtaja

Mainokset