Koulutusmateriaalit

Ikäihmisten kuntouttaminen kotihoidossa ja liikuntasuunnitelma
Anni Pentti, kuntakohtaiset kehittämispäivät 2015

Kehittämisiltapäivien materiaali 1
Kehittämisiltapäivien materiaali 2

Hoidon ohjaus ja arviointi 7.9 ja 14.9.2015
Sara Haimi-Liikkanen Materiaali
Juhani Seppälä Materiaali
Tiina Holm Materiaali

Vuorovaikutus ja kohtaaminen osana kotihoidon työtä.
Teija Ahonen, Sara Haimi-Liikkanen, Katri Idström ja Jenni Yläjääski
3.9.2015
Materiaali

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun tunnistaminen
Leena Serpola-Kaivo-oja ja Chistina Koivukoski, Suvanto Ry
3.2.2015
Materiaali

Asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen – Ravitsemus, liikunta ja toimintakyky – kolme asiaa, jolla mahdollistetaan kotona kokonainen elämä.

osa 1, 16.9.2014
Aloitus (Haimi-Liikkanen Sara)
Eksoten malli toimintakyvyn edistämisessä, hyvistä käytännöistä oppiminen. (Kuukka Johanna & Lallo Tiina)
Kotikuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen ( Pentti Anni)
Ikäihmisten ravitsemus (Mikkola, Anu)
Kotihoidon asiakkaan liikkumisen tukeminen (Jokiranta, Mirka)

osa 2, 30.9.2014

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää ( Viipuri Anna)
Ikäihmisten ravitsemus ( Suominen Merja)
Liikunnan vaikutukset kotihoidon asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin (Jokiranta Mirka)

osa 3, 16.10.2014

Liikuntapiirakka liikuntaneuvonnan tukena ( Danielsbacka Anne-Maj)
Ravitsemus käihmisten liikunnan tukena ( Verho Jan)
Liikuntasuunnitelma ( Junnila Tanja & Halmetoja Marja)

23.4.2014 Kotka / Vanhustenhuolto / Vanhusneuvosto
Asuntojen korjausneuvontaa ikäihmisille – tilaisuudessa
Kaatumisten ennaltaehkäisy / Haimi-Liikkanen

Kaatumisten ennaltaehkäisy

Kotkan kotihoidon / kehittämisiltapäivä 3.4.2014 /
Saattohoito / sh Minna Tani – Kymsy

Kuoleman lähellä 3.4.2014 KOTKA

Hyvinvointia edistävä toiminta / Sosiaaliset etuudet
Tietoa kotihoidon henkilöstölle
Virolahti 26.3.2014

Koulutusmateriaali 1
Koulutusmateriaali 2
Koulutusmateriaali 3
Koulutusmateriaali 4

Kotihoidon esimiesten johtamistyöpajat / 2014
26.2.Toimintakulttuurin muutos ja ryhmädynamiikka
Koulutusmateriaali
28.5. Innovatiivinen johtaminen
Koulutusmateriaali

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit
– koulutus käyntien tekijöille – 14.1.2014

Koulutusmateriaali 1 Hyvinvointia edistävä kotikäynti
Koulutusmateriaali 2 etuudet ( Kotkan näkökulma)

Saattohoito – iltapäivä 25.11.2013
Eero Vuorinen, OYL, Anestesiologian erikoislääkäri, Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Koulutusmateriaali 1
Koulutusmateriaali 2

Ikääntyneiden alkoholin käyttö ja sen vaikutuksen kotihoidon toimintaan – ikäihmisten alkoholin käyttö haastaa omaiset ja työntekijät 30.10.2013
Anni Vilkko, VTT, Erikoistutkija / THL

Koulutuksen materiaali

päivitetty 9.1.2015

Mainokset