Osakokonaisuuden toimijat

Hankkesuunnitelman mukaista kehittämistyötä tehdään Kouvolassa työryhmissä. Ryhmät työskentelevät hankkeen keskeisimpien teemojen parissa. Ryhmien jäsenet tulevat kaikilta kotihoitoalueilta ja niihin on kutsuttu asiantuntijoita kaikista työntekijäryhmistä.
Koko osakokonaisuuden toimintaa ohjaa ohjaava työryhmä.

Ohjaava työryhmä:
Työryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen toimintaa ja seurata sisällöllisten tavoitteiden sekä talouden toteutumista. Työryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa
Lähiesimiestyötä kehittävä työryhmä:
Työryhmässä suunnitellaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kotihoidon ohjaajien johtamisosaamista. Työryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa.
Palvelutarpeen arviointia kehittävä työryhmä:
Työryhmän tavoitteena on kehittää palvelutarpeen arviointimenetelmiä yhdenmukaisiksi ja laajentaa arvioinnin näkökulmia. Lisäksi arviointiin tuodaan asiakkaan ja omaisten osallisuutta vahvistavia menetelmiä. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.
Muistisairaan asiakkaan kotona asumisen tukemista kehittävä työryhmä:
Työryhmän tarkoituksena on muistisairaan asiakkaan palvelupolun vahvistaminen ja juurruttaminen. Työryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa.
Asiakkaiden ja omaisten osallisuutta vahvistava työryhmä / raativastaavat:
Työryhmän jäsenet koordinoivat asiakasraatien toimintaa omilla alueillaan ja osallistuvat raatien kokouksiin kotihoidon edustajina.
RAI-vastuukäyttäjät:
Työryhmän tehtävänä on koordinoida RAI-asioita ja sopia yhtenäisistä linjauksista. Ryhmä kokoontuu n. joka toinen kuukausi.

Päivitetty 17.6.2014