Osakokonaisuuden tavoitteet

Kotihoidon työprosessien kehittäminen strategisten tavoitteiden pohjalta

  • Selkeyttämällä työprosesseja, jotta asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan nykyisellä henkilöstömäärällä
  • Kasvattamalla välitön asiakastyöaika 65 – 70 %:iin kokonaistyöajasta
  • Tekemällä hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia tunnetuksi ja tukemalla hyvinvointiteknologian käyttöönottosuunnitelmien tekemistä

Päivitetty 1.11.2013