Raportit

Päivitetty 25.9.2015

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARIN 16.9.2015 ESITYKSET:

Osakokonaisuuden tuloksia (kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm, Sosiaalitaito):
16.9.2015 Osakokonaisuuden tulokset_Tuula Ekholm

Vastuuhoitajuuden toimintamalli (kotihoidon aluevastaava Katariina Pelkonen, Lohja ja osastonhoitaja Aila Ollila, Karviainen)
16.9.2015 Vastuuhoitajuus_KARVIAINEN ja LOHJA

Ruuhkahuippujen purkaminen (kotihoidon päällikkö Tiina Palmu, Järvenpää ja coach Mary Koli, Hangö)
16.9.2015 Ruuhkahuippujen purkaminen_JÄRVENPÄÄ
16.9.2015 Upphävning av brådskan _HANGÖ

Hukkatyön vähentäminen (kotihoidon esimies Kirsi Lehtonen-Pulli ja coach Jenni Mikkonen, Hyvinkää, coach Niina Holmström, Inkoo ja hoivapalveluesimies/coach Katja Palkoranta, Siuntio)
16.9.2015 Hukkatyön vähentäminen_HYVINKÄÄ
16.9.2015 Hukkatyöajan vähentäminen INKOO
16.9.2015 Hukkatyön vähentäminen_SIUNTIO

Resurssipoolin rakentaminen (projektipäällikkö Sirkku Kallio, Kouvola)
16.9.2015 Resurssitiimit_KOUVOLA_Sirkku Kallio

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Opinnäytetyö osakokonaisuuden viestinnästä valmistunut:
Katariina Pelkonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveydenhoitaja YAMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen):
Pelkonen_Katariina_Viestintä Oma koti -hankkeessa – osallistujien kokemuksia viestinnästä

NYKYTILAKUVAUKSIA:

– Teknologia:
Sirpa Jyrkkänen: Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet kotihoidon palveluprosessien kehittämisessä _Opinnäytetyö (YAMK) Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, Tampere

Hangon nykytilakartoitus_kotihoidon asiakkaan käytössä olevat apuvälineet ja tulevaisuuden apuvälinetarpeet henkilökunnan arvioimana sekä kotihoidon henkilöstön itsearvioitu apuvälineosaaminen sekä teknologisten laitteiden ja palvelujen osaaminen

– Työajan kohdentuminen, työn jakautuminen ja käyntien siirrettävyys:
Työajan kohdentumisen raportti ja käyntien siirrettävyyden tarkastelu 2014_Kaikki paikkakunnat

Työajankohdentumisen raportti ja käyntien siirrettävyyden tarkastelu 2015_Kaikki paikkakunnat

YHTENÄISET TOIMINTAMALLIT KUNNAN SISÄLLÄ – KUNTIEN VÄLILLÄ:

Aikakriittiset tehtävät

Vastuuhoitajan vuosikello:
Vastuuhoitajan vuosikello_Oma koti -osakokonaisuus

Mikrosysteemityöpajojen posterit:

Lohja 2_Posteri
Lohja 2 liite:_Vastuuhoitajan vuosikello 2014
Hyvinkää_Posteri
Hyvinkää liite_Mitä teimme ja miten sen teimme
Hyvinkää liite_raportti loppuseminaari
PTKY Karviainen_Posteri
Hanko_Posteri
Siuntio_Posteri
Siuntio liite_Pegasos osaamisen kartoitus
Siuntio liite_Päivittäisen työnjaon kysely
Järvenpää_Posteri
Inkoo_Posteri
Lohja_Posteri
Lohja liite_ Pegasos -kysely

Mikrosysteemi (Raksa) -työpajojen kehittämistehtäviä:

Raksa 27 11 2014_ Inkoo
Raksa 27.11.2014 Lohja 2_Hanko_Siuntio_Karviainen_Hyvinkää_Lohja 1_Järvenpää

Raksa 12.2.2015_tulosten esittely_kaikki
Lohja 1 MITTARI_Asiakkuuden aloitus kotihoidossa
Lohja 1_Asiakkuuden aloitus kotihoidossa TSEKKILISTA 2015
Lohja_kansilehti vastuuhoitajuus
Lohja vastuuhoitajan tehtävänkuvaus
Lohja vastuuhoitajan tsekkilista

Raksa 22.5.2015_tulosten esittely_kaikki
Minätyössäni 1_Asiakastyö_Hyvinkää
Minätyössäni 2_Minä itse_Hyvinkää

Työhyvinvointikysely_Inkoo

Työhyvinvointikysely_Inkoo

Vastuuhoitajan tehtävänkuvaus_Lohja
Vastuuhoitajan tsekkilista_Lohja
Vastuuhoitajan vuosikello 2015_Lohja
Lohja_Vastuuhoitajuus_Asiakkuuden aloitus Lohjan kotihoidossa TARKISTUSLISTA
Lohja_Vastuuhoitajuus_PAHOSU tarkistuslista
Vastuuhoitajuus_Lohja_HOSU_HOKEn sisältö_09062015

LISÄÄ NYKYTILAKUVAUKSIA:

– Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen (asiakaskokemuskeskustelu):
Ikäihmisten kokemuksia palveluista 032014_Tiedote

Asiakaskokemuskeskustelun runko
Stomme för klientupplevelsediskussionen
Saatekirje asiakkaalle
Personligt brev till klienten
Saatekirje vastuuhoitajalle
Personligt brev till ansvarige vårdaren

Asiakaskokemuskeskustelu 2014_tulokset_koko aineisto

Asiakaskokemuskeskustelu 2014_lisäanalyysejä_koko aineisto  

Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen: Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena _opinnäytetyö (Geronomi AMK, Vanhustyön koulutusohjelma), Metropolia Ammattikorkeakoulu  

– Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä:
Verkkoaivoriihi 2.2.-1.3.2015 Länsi- ja Keski-Uudellamaalla, Kouvolassa ja Eksotessa: Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä; mitkä asiat työntekijät näkevät tärkeinä tulevaisuuden kotihoidossa. Linkin takana kaikkien kolmen alueen yhdistetyt tulokset sekä alueittaiset tulokset. Työntekijöiden näkemyksiä kotihoidon palvelujen kehittämisestä_Verkkoaivoriihi_tulokset

 

 

Mainokset