Toimintasuunnitelma

1. Nykytilakuvaukset
1.1 Työajan kohdentumisen analysointi
oVälittömän asiakastyön osuus työajasta
oVälillisen asiakastyön osuus ja sisältö  oMuun työn osuus ja sisältö
1.2 Kotihoidon toimintakäytäntöjen kuvaus ja kehittäminen
o Työntekijöitä osallistavan läpimurto-menetelmän (Mikrosysteemi) käyttö
1.3 Päivittäisen työn organisoinnin nykytila
o käyntien jakautuminen (viikonpäivittäin, kellonajoittain, ammattiryhmittäin, työntekijöittäin)
o ruuhkahuiput (kellonaika / viikonpäivä) ja töiden siirrettävyys
1.4 Hyvinvointiteknologian alueellisen käytön selvitys
o toteutuu opinnäytetyönä
1.5 Asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista
o Vastuu-/omahoitajan tekemät haastattelut omista asiakkaistaan, toteutuu opinnäytetyönä

2. Tavoitetilan kuvaus ja muutoksen suunnittelu
2.1 Toimintakäytäntöjen muokkaaminen tavoitteiden suuntaisiksi
2.2 Johtamisen vahvistaminen
o Sovitaan toiminnanohjauksen käytännöt ja seuranta
o Sovitaan muutoksen seurannan foorumit ja mittarit
o Laaditaan kotihoidon vuosikello
2.3 Tiedontuotanto strategisten linjausten pohjaksi palvelurakenteen painotusten muuttamiseksi
o Palvelutilakartoituksen hyödyntäminen
2.4 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottosuunnitelma
2.5 Teknologiasuunnitelma
o Järjestetään hyvinvointiteknologian esittelyjä (”messupäivät”)
o Yhteinen suunnitelmapohja

3. Tuki tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan sekä henkilöstön ja esimiesten kouluttaminen tavoitteen mukaiseen toimintaan
o Järjestetään eri toiminnanohjausjärjestelmien esittelypäivä
o Hyödynnetään osakokonaisuuden sisällä oleva kokemus järjestelmästä, haetaan ja jaetaan tietoa muiden kokemuksista

Yhdessä tehden, tietoa ja kokemuksia jakaen!

Päivitetty 2.1.2014