Perustiedot

Kehittämishankkeen sisältö:

Kehittämishankkeen kärkinä oli neljä toiminnallista koko kehittämishankkeen läpäisevää teemaa:

1. Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen
2. Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen
3. Muistisairaiden palveluiden kehittäminen
4. Saattohoito osana hyvää elämää (”Saattaen”)

Kehittämishankkeen tavoitteet:

  • Palvelujen piirissä oleva ikäihminen pääsee vaikuttamaan omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti
  • Työntekijöiden resurssit kohdentuvat yhä enemmän ikäihmisten kanssa tehtävään työhön
  • Palveluketju on toimiva (nopea hoitoon pääsy ja sitä seuraava toipilasajan kuntouttava jatkohoito ovat välttämättömiä)
  • Yhtenäisen palliatiivisen /saattohoidon käytännössä painopisteenä on kotisaattohoidon vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, saattohoidettavan sekä hänen läheistensä sujuvalla ja osaavalla yhteistyöllä

Kehittämishankkeen toiminta-alue:

Kotona kokonainen elämä -hankkeessa on mukana yhteensä 22 kuntaa Länsi- ja Keski- Uudenmaan, Etelä-Kymenlaakson ja Eksoten alueilta sekä Kouvola. Edellä mainitut alueet muodostavat neljä alueellista osakokonaisuutta (Länsi- ja Keski-Uusimaa, Etelä-Kymenlaakso, Eksote ja Kouvola), jotka muodostavat yhtenäisen kehittämisrakenteen kehittämishankealueella.

Päivitetty 4.11.2015