Raportit

Hankesuunnitelma

Väliraportti 2013
Arviointi – sanallinen

Väliraportti 2014
Arviointi sanallinen

Raportti 2015
Arviointi sanallinen

KKE tulokset 2015
KASTE_tulokset2015

KYAMK opinnäytetyö:

Vastuuhoitajuus kotihoidossa: hoitotyöntekijöiden näkökulma
Helanne Tuija 2014

Yhteistyö äkillinen yleistilanlasku – toimintamallissa kotihoidon henkilökunnan näkökulmasta
Erica Lindroos 2014

Asiakkaiden voimavarojen näkyminen kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmassa
Kolin, Pauliina; Gainullina, Gulnara 2015 

päivitetty 29.10.2015