Tavoitteet

1. Saatto- ja palliatiivisen hoitopotilaan hoitoon luodaan selkeä ja yhtenäinen toimintamalli
Asiakaslähtöisen hoitopolun ja hoitoprosessin kehittäminen ja jalkauttaminen Kouvolan ja Eksoten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuteen
Yhteistyön vahvistaminen Ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisen palveluketjun kanssa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäminen ja selkeän hoitokäytännön kuvaaminen

2. Painopisteen siirtäminen laitossaattohoidosta kotisaattohoitoon ja palliatiivisen poliklinikan toiminnan kehittäminen
Yhtenäiset hoitotyön auttamismenetelmät ja käytänteet, näyttöön perustuva tieto
Hoidon jatkuvuuden turvaaminen: palliatiivisen yksikön käsite, joka sisältää saumattomassa yhteistyössä toimivan palliatiivisen poliklinikan, tukiosaston ja kotisaattohoidon asiantuntijayksikön.
Potilaalle turvataan mahdollisuus tarvitsemaansa laadukkaaseen saatto- ja palliatiiviseen hoitoon kotona.
Perustetaan palliatiivinen poliklinikka ja kehitetään sen toimintaa.

3. Saatto- ja palliatiivista hoitoa toteuttavan henkilöstön osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen henkilöstöä kouluttamalla ja sitouttamalla yhteisiin käytänteihin.
Käynnistetään saattohoidon asiantuntijoiden verkosto.

Päivitetty 3.7.2014