Tilaisuudet

TOTEUTUNEET

Hankkeen loppuseminaari 24.9.2015
Kotona kokonainen elämä –hankkeen loppuseminaari järjestettiin Helsingissä. Hankkeen tuloksia esiteltiin kokonaishankkeen näkökulmasta, niin että tavoitteena oli saada näkyä tulevaisuuden kotihoidon malliin. Seminaarissa tehtiin myös lyhyt katsaus tulevaisuuteen: mitä lähitulevaisuudessa ja pidemmällä aikavälillä hankkeen aihepiiristä on tulossa.
Kutsu ja ALUSTAVA ohjelma
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Esitykset

Työpajoja hanketoimijoille
Länsi- ja Keski-Uusimaa, Kouvola, Etelä-Kymenlaakso ja Eksoten alue ovat hankkeen aikana tehneet tuloksekasta kehittämistyötä. Hanketoimijoille järjestettiin kaksi työpajaa, joissa jaettiin osaamista ja oppia toinen toisillemme hankkeen aikana työstettyjen aiheiden sisällöistä.
14.4.2015 Toiminnan ohjaus – kohti toiminnanohjausjärjestelmää
12.5.2015 Hoito- ja palvelusuunnitelma – kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma

Palvelutarpeen arvionti -seminaari 25.3.2015, Helsinki Messukeskus
Seminaari palvelutarpeen arvioinnista ja siihen liittyvistä haasteita sekä miten näitä haasteita on kunnissa ratkottu.
Pääpuhujana emeritusprofessori Martti Kekomäki.
Ohjelma
Luennoitsijoiden esitykset:
Martti Kekomäki – Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin
Vuokko Lehtimäki – Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin – Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO -hanke
Riitta West – Heinolan palveluohjausyksikkö (terveystupa) osana vanhuspalvelujen kokonaisuutta
Soili Vierula – IKÄPALO-hanke Lahdessa

Vanhusten viikon juhla Hyvinkäällä
Hyvinkään vanhusneuvosto yhteistyössä Hyvinkään eläkeläisjärjestöjen kanssa järjesti juhlatilaisuuden 12.10.2014. Kotona kokonainen elämä -hankkeen hankejohtajan tilaisuudessa pitämän puheen voit lukea tästä.

Hyvinkään seniorimessut
Hyvinkäällä järjestettiin 9.10.2014 toiset seniorimessut kapungintalolla. Messujen tavoitteena oli tarjota ikäihmisille mahdollisuus tutustua vapaaehtoistyön, yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja kaupungin tarjoamiin eri mahdollisuuksiin ja palveluihin elämän eri osa-alueilla.

Kotona kokonainen elämä -hanke esitteli messuilla omalla pöytäpaikallaan hanketta ja verkostomaisesti tuettua, ikääntyneen mielekästä kotona asumista varmistavaa palvelumallia. Mallin esitteeseen voit tutustua tästä.

Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa 7.10.2014
Katariina Välikangas esitteli Kotona kokonainen elämä -hanketta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen KASTE-ohjelmien järjetämässä seminaarissa. Katariinan esityksen voit katsoa tästä linkistä.
Tilaisuuden koko ohjelma on nähtävillä täällä.

Saattohoito nyt -seminaarin 25.9.2014
Helsinki, Kuntatalo
Kotona kokonainen elämä –hankkeen saattohoito osana hyvää elämää (Saattaen) –kokonaisuuden puitteissa järjestettiin saattohoidon kehittämiseen liittyvä iltapäivä.

Ohjelmassa oli tietoa saattohoidon suosituksista, käytännön esimerkkejä saattohoidon järjestämisestä, arvokeskustelua saattohoidosta sekä Kotona kokonainen elämä –hankkeen Saattaen-kokonaisuuden esittely.
Kutsu, ohjelma ja ilmoittautuminen

Tilaisuuden esityksiä:
Avaus
Puheenvuoro saattohoidon nykytilasta
Kytke-hanke sekä OYSn palliatiivinen yksikkö
Saattohoito nyt, huomenna ja 2030
Saattohoito osana hyvää elämää
* Eksote
* Kouvola
Saattohoito osana kotihoidon kehittämistä Etelä-Kymenlaaksossa

Saattohoito osana hyvää elämää -kokonaisuuden aloitustilaisuus 9.6.2014 Kouvolassa
Sosiaali- ja terveysministeriö on tammikuussa 2014 hyväksynyt Kotona kokonainen elämä -hankkeeseen lisättäväksi Saattohoito osana hyvää elämää (Saattaen) -kehittämisosion ja myöntänyt siihen valtionavustusta. Saattaen -kokonaisuuden aloitustilaisuus järjestetiin Kouvolassa.
Ohjelma ja ilmoittautuminen
Esitykset
Tilaisuuden avaus_Arja Kumpu
Kotona kokonainen elämä_Välikangas
Kouvolan osakokonaisuus
Saattohoidon kansalliset suositukset_Eksoten malli

Uusimaa –viikko: Ikä ja elinvoima  uusimaaviikko_paneeli
8.5.2014 klo 14-16 Laurea, Hyvinkää

Seniorikansalaisen hyvinvointi -paneelikeskustelu
Mukana Olli Rehn, Liisa Jaakonsaari, Heidi Hautala, Niklas Mannfolk, Tapani Mäkinen, Eija Mattila ja Kyllikki Rantala.
Paneelia johti Katariina Välikangas

Tilaisuuden esite.


Hanke esillä TERVE-SOS 2014 -koulutustapahtumassa 7.-8.5.2014
Kotona kokonainen elämä -hanke järjesti avoimen Innopajan Innotorilla 7.5.2014.
Innopajassa etsittiin uusia näkökulmia palveluohjausosaamisen kehittämiseen ja osallisuuden lisäämiseen moniäänisen yhdessä kehittämisen kautta.

Palveluohjausosaaminen vaikuttaa hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn tukemiseen, omahoidon tukemiseen sekä vahvistaa vertaistoimintaa. Ikääntyneen osallisuuden vahvistamisella ikääntynyt on paremmin osallisena omassa arjessaan voimavarojensa mukaisesti ja saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti.

Kutsu ja ohjelma
Asiakasosallisuus
Palveluohjaus
Learning Cafe 1: Ennakoiva, kaikkien työntekijöiden osaamiseen kuuluva palveluohjausosaaminen
Learning Cafe 2: Kevyt varhaisen vaiheen palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi
Learning Cafe 3: Lait ja laatusuositukset, niiden hengen mukainen osallisuus
Learning Cafe 4: Osallisuus ja sosiaalisuus laajemmin asiakkuusprosessin aikana
Learning Cafe 5: Palveluohjaus ja osallisuus kotisaattohoidossa

RISTO-hankkeen ja Kotona kokonainen elämä -hankkeen yhteinen työpaja:Palvelutarpeen arviointi
2.4.2014 Kuusankoskitalolla
Ohjelma
Tilaisuuden esitykset löytyvät Innokylästä Risto-hankkeen sivuilta.

Verkostojohtaminen ja suunnitelmallinen kunta-yhdistys -yhteistyön kehittäminen
Helsingissä järjestetiin Lappeenrannasssa helmikuussa järjestettyjen tilaisuuksien vastaavat tilaisuudet 18.3.2014 ja 2.4.2014. Helsingissä lähtökohtana oli Etelä-Suomen Kasteen Mielen avain -hanke, jossa kokemusasiantuntijatoiminnan avulla lisätään asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa.
Kutsu ja ilmoittautuminen

Kotihoidon esimiesten johtamistyöpajat / 2014 Etelä-Kymenlaaksossa
26.2.Toimintakulttuurin muutos ja ryhmädynamiikka, VTM, kotihoidon päällikkö Anu Kallio
Esitys löytyy Etelä-Kymenlaakson osiosta

RAI työvälineenä: hyöty ja kokemuksia sen käytöstä ja käyttöönotosta
19.2.2014 järjestetty tilaisuus Hyvinkäällä
RAI kooste
Esimerkki RAI henkilöraportista
Esimerkki henkilön tila raportista

Verkostojohtaminen ja suunnitelmallinen kunta-yhdistys -yhteistyön kehittäminen
Yhdessä RAY:n kanssa toteutettiin pilotti Lappeenrannassa. Lappeenrannan tilaisuus kiinnittyy Etelä-Suomen Kasteen Kotona kokonainen elämä -hankkeeseen, jossa etsitään ratkaisuja kotona asuvien ikääntyneiden hyvään arkeen heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Verkostokoulutus 3.2.2014

Verkostokoulutus 3.2.2014

Kutsu

Verkostokoulutus pidettiin 3.2.2014
ohjelma
Timo Järvensivun esitys

Innostamo -työpaja pidettiin 17.2.2014
ohjelma
Päivän esitykset
Tervetuloa Innostamooon ja KKE-hanke
Etelä-Suomen Kaste
RAY
SOSTE Eloisa ikä -ohjelma
Learning cafe -työskentelyn yhteenvedot
Learnin cafe 2
Learnin cafe 3
Learning cafe 4

Lappeenrannassa mietittiin eri toimijoiden yhteistyönä, miten voisimme yhdessä tukea kotona asuvia ikääntyneitä kaikkien toimijoiden asiantuntemus huomioiden, tarvelähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena oli luoda suunnitelmallista yhteistyötä kotona asumisen tukemiseen.  Tältä pohjalta mietittiin uusia toimintatapoja vapaaehtoistyön, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä.

Toimintamallina innostamo yhdistettynä verkostomaisen yhteistyön koulutukseen herätti alueella kiinnostusta ja keskustelujen kautta uusia ajatuksia ja ideoita jäi elämään. Myös kolme yhteistyötä edellyttävää innovatiivista hankeaihiota käynnistyi suunnitteluun.

Katso myös: Nuppineuloja kartalla: Savea on, missä kädet?

Asiakas osallisena kehittämistyössä -seminaari ja työpaja 5.12.2013 Lappeenranta
Asiakas osallisena kehittämisessä -työpajassa haettiin keinoja asiakkaiden äänen kuulumiseen palvelujen kehittämistyössä. Seminaarissa ja työpajoissa avattiin erilaisia osallistavia toimintatapoja, joita Suomessa on käytetty, sekä haastettiin myös osallistujia miettimään, miten asiakkaat voivat olla mukana palveluja kehitettäessä.
Työseminaari järjestettiin yhdessä Risto-hankkeen kanssa
Tilaisuuden esitykset löytyvät Innokylästä Risto-hankkeen sivuilta.

Ajankuva Hyvinkään seniorimessuilta
Hyvinkäällä järjestettiin 10.10.2013 ensimmäiset seniorimessut kapungintalolla. Messujen tavoitteena oli tarjota ikäihmisille mahdollisuus tutustua vapaaehtoistyön, yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja kaupungin tarjoamiin eri mahdollisuuksiin ja palveluihin elämän eri osa-alueilla. Jännityksellä mietittiin, kuinka paljon osallistujia messuille saapuu.

Kun Kotona kokonainen elämä -hankejohtaja avasi tilaisuuden, hänen ei todellakaan tarvinnut puhua tyhjille seinille. Koko päivän osallistujien virta oli jatkuva ja esittelypöytien ympärillä riitti vilskettä. Ikäihmisiä istui ja seurusteli esiintymislavan luona, ja kahvilassa jono oli jatkuva.

Messutapahtuman loppupuolella alkoi kuulua huolestunutta kuiskailua, joko nämä jo päättyvät. Hankejohtajan kiittäessä osallistuijia todettiin, että hyviä vuosia on mahdollista saada vain ikääntymällä. Ja yhdessäolo ja yhdessätekeminen on iso osa niitä hyviä vuosia. Niinpä sovittiin, että tavataan taas ensi vuonna!

Aloitusseminaarit
Hyvinkäällä 6.9.2013 ja Kouvolassa 12.9.2013

Etelä-Suomen ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelma, Kotona kokonainen elämä aloitti innostavilla aloitusseminaareilla. Hyvinkäällä Laurean Rauhala –saliin oli 6.9. kokoontunut yli 60 henkilöä ja Kouvolassa Kouvola –talolle 12.9. yli 140 henkilöä kuulemaan hankkeesta ja siitä ympäröivästä yhteiskunnasta, jossa hanke toimintojaan toteuttaa.

Yleisöä Hyvinkään aloitusseminaarissa 6.9.

Yleisöä Hyvinkään aloitusseminaarissa 6.9.

Yleisöä Kouvolan aloitusseminaarissa 12.9.

Yleisöä Kouvolan aloitusseminaarissa 12.9.

Katariina Välikangas

Katariina Välikangas

Tilaisuuden ohjelma toteutettiin niin, että hankejohtaja Katariina Välikangas toivotti kuulijat tervetulleiksi ja avasi Kotona kokonainen elämä – hankkeen pääsisältöjä. Hyvinkäällä johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen ja Kouvolassa ikääntyneiden palvelujen johtaja Arja Kumpu valottivat paikallista kehittämisorientaatiota ja tehtyjä toimenpiteitä. Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo johdatti kuulijat ikäihmisten haasteelliseen todellisuuteen sekä hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja resurssien näkökulmasta että miten hoitotyöntekijöinä asiakkaan kuulemme. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Sirpa Andersson avasi uutta lainsäädäntöä ja päivitettyä laatusuositusta. Tämän jälkeen hanketoimijat esittelivät hankkeen isojen tavoitteiden mukaisesti eri alueilla tehtäviä toimia, joilla vastataan tämän päivän haasteiden kenttään lainsäädännön ja suositusten ohjaamina.

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Arja Kumpu

Arja Kumpu

Sirpa Andersson

Sirpa Andersson

Päivi Topo

Päivi Topo

.

.

.

.

.

.

.

Esitykset
Katariina Välikangas
Pirjo Laitinen-Parkkonen
Arja Kumpu
Sirpa Andersson

Tiedote aloitusseminaareista

Päivitetty 28.9.2015

1 thought on “Tilaisuudet

  1. Päivitysilmoitus: Tietotaitoa yhteen ja kohti integraatiota | Kotona Kokonainen Elämä

Kommentointi on suljettu.