Tilannekatsaus

5.10.2015

Hei,

Viimeisiä viedään – tässä vaiheessa alkaa olla jo aika kiitokselle.

Suuret kiitokset koko porukalle aktiivisesta osallistumisesta kehittämistyöhön. Olemme saaneet paljon aikaan – tästä on hyvä jatkaa, vaikka hanke loppuu, niin kuntien kehittäminen ei lopu, vaan jatkaa kulkuaan eteenpäin.

Sara

6.7.2015

Hyvää kesää kaikille!

Kevät ja alkukesä menivät vauhdikkaasti toiminnanohjauksen ja siihen liittyyvien prosessien parissa. Mitä hyvää on saatu:

  • Asiakkaan tarpeen mukaisen tuen lisääntyminen ja oikea-aikaisuus (kotona asuminen mahdollistuu)
  • Työnsuunnittelu ja suunnitelmallisuus
  • Välittömän työajan lisäys ja reaaliaikaisen tiedon saaminen resurssien kohdentumisesta johtamisen tueksi.
  • Resurssien ja osaamisen oikein kohdentuminen asiakastarpeen mukaisesti
  • Vastataan asiakkaan muuttuviin hoito- ja hoivatarpeisiin nopealla reagoinnilla
  • Kirjaamisen ja tiedonkulun – parantuminen

Kehittämistyö jatkuu vielä syksyn ja vaikka hanke loppuukin lokakuussa tulee aktiivinen kehittämistoiminta Etelä-kymenlaakson kunnissa jatkumaan.

Sara

6.3.2015

Mobiilipalvelut toiminnan avuksi Kotkan ja Kaakon kaksikon kotihoidossa.

Teknologia on mahdollisuus, jolla kotihoidon työnjakoa ja toimintaprosessien tehokkuutta voidaan lisätä. Toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kotihoidon työn organisointia, tilastointia, kirjaamista ja johdettavuutta.

Kotkan ja Kaakon kaksikon kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä tulee käyttöön kevään 2015 aikana.

Asiakkaalle palvelun käyttöönotto näkyy kotihoidon ammattilaisten älypuhelimien käytössä, jatkossa mm. kirjaaminen tapahtuu asiakkaan kotona, yhdessä hänen kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla halutaan lisätä asiakastyöhön käytettävää aikaa ja sitä kautta kohdentaa palveluita entistä paremmin.

Muita ajankohtaisia kehittämistoimia ovat mm. liikuntasuunnitelmat – käy katsomassa lisää Innokylästä, siellä parasta aikaa työskennellään verstaalla asian parissa. https://www.innokyla.fi/web/verstas1252130

Kevättä odotellessa,

Sara

18.12.2014

Kiitos kaikille yhteistyöstä vuonna 2014, olemme saaneet yhdessä paljon hyvää aikaiseksi ja toiminta on kehittynyt eteenpäin – ensi vuonna jatketaan 🙂

Rauhallista Joulua & Onnea ja menestystä Vuoteen 2015,

Sara

16.10.2014

Asiakaspalautteen pohjalta suunniteltu koulutussarja on saatu päätökseen, materiaali ja kuvia löytyy koulutusosion alta. Kiitos vielä kaikille, niin luennoitsijoille kuin yleisölle – meillä oli mahtavat kolme iltapäivää tärkeiden asioiden parissa: ravitsemus – liikunta – toimintakyky – niillä mahdollistetaan kotona kokonainen elämä. Iltapäivissä sai hyvää tietoa niin asiakastyöhön kuin oman elämänhallintaa ja sitä kautta työhyvinvointiin.

Osallisuudesta pääsin muutaman sanan sanomaan THL:n järjestämään KASTE toimijoiden verkostoitumistilaisuuteen.  Esitys on koottuu yhdessä osakokonaisuuksien koordinaattoreiden kanssa.

Osallisuus_ THL 2014_10_14

Etelä-Kymenlaakson kaikki toimet liittyvät osallisuuteen – toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, vastuuhoitajuus, asiakaspalautemalli, tarvelähtöisen kotihoidon prosessit, hoito- ja palvelusuunnitelma, liikuntasuunnitelma vain joitakin mainitakseni. Asiakasosallisuuden lisäksi tulee tarkastella työntekijöiden osallisuutta ja osallistumista kehittämistyöhön – näin saadaan asioita muuttumaan ja jäämään elämään käytännön asiakastyöhön.

Syksyn väriloistoa on vielä jäljellä, mutta ainakin minä odottelen jo ensilunta –

Sara

21.8.2014

Syksy aluillaan ja kehittäminen on täydessä vauhdissa. Syksyä värittävät kotihoidon tarvelähtöisyys ja resurssitiimiajattelun laajentaminen. Monessa työyksikössä tämä tarkoittaa uudenlaista tapaa toimia, hyötyjiä ovat asiakas, henkilöstö ja kuntatalous. Avoimuus ja läpinäkyvyys tuovat myös johdettavuutta.

Henkilöstön osaamisen lisäämiseen on panostettu syksyn aikana runsaasti. Useita koulutussarjoja on tarjolla, joiden aiheet ovat tulleet kehittämistyöstä: asiakaspalaute – haastattelun pohjalta tai osaamiskartoituksesta. Koulutuksissa on syksyn aikana yhteistyötä myös Vanhuspalvelulain käyttöönottoa tukevan RISTO hankkeen kanssa.

Näillä muutamalla ajatuksella kohti syksyä,

Sara

26.6.2014

Hyvää kesää kaikille 🙂

Sara

19.5.2014

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi. Sara Finlandia talolla
Puheenvuoro:

Vastuuhoitajan keskustelu – asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen_2014

Hienoa näkyvyyttä meidän kehittämistyölle!

Kiitos kaikille mukana olleille,

Sara

9.5.2014

Etelä-Kymenlaakson alueella yhteistyötä on lisätty vanhusneuvostojen ja eri eläkeläisjärjestöjen kanssa. Tavoitteisiin kuntalaisten osallisuuden lisäämisestä on päästy vihdoin vastaamaan ja tilaisuudet ovat poikineet moni hyviä näkökulmia kehittämistyöhön. Kiitos kaikille yhteistyötahoille!

Juuri päättyneet TERVE-SOS messut myös kiinnostivat. Kotona kokonainen elämä hanke järjesti tilaisuudessa avoimeen Innopajan, johon myös Etelä-Kymenlaakson toimijoita osallistui. Innopaja innoitti meitä!  Ajatukset ja näkökulmat, joita siitä saatiin linkitetään varmasti kehittämistyöhön kevään ja kesän aikana.

Kehittämistyössä vauhti vaan kiihtyy kesää kohti ja hyvä niin!  Toivottavasti sama tahti löytää kehittämistyön lisäksi vapaa-aikaan ja lenkkipoluille!

Sara

18.2.2014

Vuosi 2014 on käynnistyn kehittämisen puolesta aktiivisesti. Kotona kokonainen elämä hankkeen keskeisimpinä asioina ovat olleet:
– Asiakaspalaute vuodelta 2013, vastuuhoitajien haastetteluiden koonnit – kehittämiskohdeiden määrittely on käynnissä. Etelä-Kymenlaakson tavasta kerätä asiakaspalaute voi kuulla lisää mm. Vanhustyön vastuunkantaja kongresissa, jonne hanke sai suullisen esityksen.
– Osaamiskartoituksen valmistuminen – osaamistarpeiden määrittelyt käynnissä (miten hanke voi vastata osaamisen lisäämiseen)
– Kuntakohtaiset kehittämisiltapäivät ovat käynnistyneet, näiden aiheina ovat olleet mm. vastuuhoitajuus ja työyhteisöä koskevat kysymykset
– Hyvinvointia edistävien kotikäyntien esite on valmistunut ja lähdössä jakoon
– Kotkassa / Karhulan kotihoidossa käynnistynyt resurssitiimipilotointi

Näistä on hyvä jatkaa kohti kevättä! Ja vielä helmikuun aikana aloitamme yhdessä Eksote Tarja Viitikon + työryhmän kanssa palveluohjausosaamisen lisääminen – verkkokurssin suunnittelun.

Sara

23.12.2013

Kiitos kaikille toimijoille kuluneesta vuodesta! Yhteistyö on ollut voimaa ja moni asia toiminnassa on kehittynyt vuoden 2013 aikana askeleen eteenpäin.  Nyt on hyvä rauhoittua jouluksi ja jatkaa uudella energialla ensi vuonna.

Rauhallista joulunaikaa & Onnea vuodelle 2014

Sara

15.10.2013

KASTE tukiryhmän tapaaminen oli 14.10.2013. Erittäin hyvällä mielellä kohti uusia haasteita. Tukiryhmä tuo lisää näkökulmia kehittämiseen sekä arviontiin – varsinkin siihen haastaavaan osaan, miten vaikutuksia arvioidaan.

Pikaisesti pääsimme myös tilaisuudessa kertomaan hankkeiden alueellisesta etenemisestä. Etelä-Kymenlaakso_ 141013 (kts. dia sarja)

Sara

20.9.2013

Etelä-Kymenlaaksossa Kotona kokonainen elämä -hanke on starttanut suurella kaasulla. Hyvin valmistautuneina pääsimme aloittamaan kehittämistoimet jo 1.5.2013. Kesän ja syksyn aikana olemme vieneet eteenpäin kotihoidon sisällöllistä kehittämistä, osallistavaa asiakaspalautetta, hvyinvointia edistävää toimintaa ja kotihoidon henkilökunnan osaamiskartoitusta.

Kehittämistyöhön on osallistunut alueelta lukuisia toimijoita. Kehittäminen on yhteistyötä,tästä yhteistyöstä meidän alue voi olla ylpeä. Alueen kunnat ja kuntien toimijat ovat sitoutuneita yhteiseen kehittämiseen. Verkostot ovat toimivia ja onhan alueella moni asia kotihoidossa yhtenäistä, mm. kotihoidon kriteerit, toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, säännöllisen kotihoidon asikasmaksut ja toimintakykyä edistävä työote.

Kirjoittelen näille sivuille noin kerran kuukaudessa kehittämistyön etenemisestä. Tällä erää näillä.

Värikästä syksyä kaikille

Sara

Mainokset