Vastuuhoitajuus

KYAMK /  Kolin, Pauliina; Gainullina, Gulnara
Asiakkaiden voimavarojen näkyminen kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmassa
Opinnäytetyö 2015

 

KYAMK / Tuija Helanne
Vastuuhoitajuus kotihoidossa: hoitotyöntekijöiden näkökulma
Opinäytetyö 2014

Opinnäytteen linkittyminen kehittämistyöhön – dia sarja ( Haimi-Liikkanen & Helanne 20.11.2014) LIITE

 

3.12 Vastuuhoitaja – kuvaus (  osa kotihoidon sisällön kehittämistä)

Materiaali / Etelä-kymenlaakson malli vastuuhoitajuudesta

9.10 Lappeenrannassa luennoimassa Kotkan kotihoidon kehittämistyöstä ( pääpaino vastuuhoitajamallissa)

Luentomateriaali / Haimi-Liikkanen

Päivitetty 6.3.2015